19 april 2021

De ridders

 Na de paasvakantie waanden de Reigers zich in de wereld van de ridders. Een hele week leerden we over de jonkvrouw, de wapens van de ridder, het kasteel en zijn geheimen, enz. Als kers op de taart werden de kinderen tot ridder geslaan!

Maandag:
Heraldiek.
De leer van het wapenschild. We bekeken verschillende wapenschilden en de betekenis. We ontworpen ons eigen klas-wapenschild.

Dinsdag:
Hoekenwerk. 

- wapens
- de taak van de jonkvrouw
- hoe werd je ridder?
- De kleding van de ridder
- kasteel van blokken
- de donjon
- het kasteel

Woensdag:
Wapens
We stonden stil bij alles wat we ontdekten tijdens hoekenwerk. Eerst en vooral hadden we het over de wapens die gebruikt werden tijdens de 'riddertijd' of middeleeuwen.
We besloten zelf een katapult te maken. Iedere ridderfamilie koos zelf zijn katapult. De voorbereiding deden we klassikaal, maar het verzamelen van het materiaal en het verdelen van de taken was de verantwoordelijkheid van de families. 

De oogst was deze week niet goed. We hadden maar 10 appels voor 20 kinderen. Daarna kwam de jonkvrouw de belastingen innen... Nu waren er nog maar 5 appels voor 20 kinderen...
Breuken!Donderdag:
Katapult en volksdans
Het maken van de katapult. De resultaten waren fantastisch!
Ridder Martijn en ridder Koen verveelden zich te pletter en wisten niet wat ze moesten doen. 

Ridder Martijn en ridder Koen:


 Vrijdag
Katapult uittesten
Het einde van de ridderweek. De ridders in spĂ© testen hun katapult. We brachten een bezoek aan een kasteel via een virtuele rondleiding. We deden middeleeuwse spelen en iedereen werd tot ridder geslaan. 
25 maart 2021

Meten is weten!

Hoelang zijn jouw benen? Mag ik jouw arm meten? Wat is de lengte van jouw haar? Hoe groot ben jij eigenlijk?

Meten is weten!